Įmonėje dirba kvalifikuoti turto vertintojai, teismo ekspertai, turintys virš 20 metų profesinę patirtį, pastoviai keliantys kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, forumuose, susijusiuose su turtu, jo valdymu, rinka ir pan.

Įmonėje bendradarbiaujant su partneriais yra atlikta nemažai žemės konsolidacijos projektų, turto, paimamo visuomenės poreikiams, turto vertinimų. IĮ “Eksperts” darbuotojų dėka buvo reorganizuotos, pertvarkytos kelios didelį kapitalą valdančios įmonių grupės, siekiant optimizuoti kapitalo valdymą.

Sėkmingai yra bendradarbiaujama su bankais, kredito unijomis, lizinguojančiomis kompanijomis, Sodra, VMI ir kt. struktūromis, kurioms prireikia kvalifikuoto turto vertinimo.

Intensyviai yra dirbama ne tik su juridiniais, bet ir su fiziniais asmenimis paveldėjimo, turtinio ginčo ir kt. atvejais.

Taip pat yra sėkmingai vykdoma konsultacinė veikla turto valdymo klausimais.